JIKOS - výroba plastových oken, dveří a nábytku, Heydukova 1339, 38601 Strakonice, tel. 383 321 471, www.nabytek-jikos.cz _______________________________________________________________________
Registrace   Jméno:  Heslo:  
Nákupní košík:
0 Kč
Více info

Žádny leták.

GDPR

GDPR

 1. Obecné prohlášení

 

 • Společnost JIKOS SERVIS  s.r.o. (dále jen Společnost) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

 

 • Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

 

 • Společnost vystupuje v pozici správce osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 

 • Společnost vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů v případě, kdy v souladu s článkem 4 odst. 8 GDPR zpracovává osobní údaje pro správce.

 

 1. Zásady zpracování osobních údajů

 

 • Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 

 1. osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 2. osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
 3. subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
 4. Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů;

 

 Informace o zpracování osobních údajů

 

 • Obecné údaje o společnosti:

 

JIKOS SERVIS  s.r.o.

IČ: 28123450

se sídlem Heydukova 1339, 386 01 Strakonice

 

Kontaktní místo ve věci osobních údajů pro subjekty údajů je: jikos@nabytek-jikos.cz

 

 • Společnost zpracovává osobní údaje za účelem:

 

 1. plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;
 2. plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů;
 3. plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly Společnosti předány správci osobních údajů a Společnost vystupuje jako zpracovatel;
 4. pro plnění smluvních povinností, kdy je subjekt údajů účastníkem smlouvy;
 5. ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti;
 6. pro obchodní a marketingové účely a jedná o oprávněný zájem Společnosti v případě klientů a spolupracujících subjektů Společnosti.
Jiří Křišťan - výroba nábytku | Heydukova 344, 386 01 Strakonice
tel: 383 321 471, fax: 383 321 471, e-mail: kladno@nabytek-jikos.cz